Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Nieruchomości i prawo budowlane

Gospodarka nieruchomościami

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane stanowią jeden z ważniejszych obszarów działań Kancelarii Res Cogitans. Skutecznie i sprawnie świadczymy pomoc prawną we wszelkich cywilno-prawnych i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, zarządczego oraz obrotu nieruchomościami.

Nasi główni Klienci

Klientami Kancelarii Res Cogitans w zakresie nieruchomości i prawa budowlanego są między innymi:

Doradztwo i pomoc prawna

Nasze usługi obejmują profesjonalne doradztwo i pomoc prawną w zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi

Statuty i regulaminy

Sporządzamy statuty i regulaminy.

01
02

Egzekucje

Prowadzimy skuteczne egzekucje z nieruchomości oraz postępowania wspierające egzekucję typu skarga pauliańska, przymusowy podział i zniesienie współwłasności

03

Odzyskujemy zajęte nieruchomości

Odzyskujemy nieruchomości zajęte przez osoby trzecie (za pomocą eksmisji lub polubownych negocjacji zmierzających do dobrowolnego opuszczenia zajmowanej nieruchomości/lokalu).

04

Zwrot kosztów za za bezumowne korzystanie

Uzyskujemy zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

05

Antywindykacja

Wspieramy w działaniach zmierzających do zachowania władztwa nad nieruchomością

06

Postępowania spadkowe, działowe, wieczystoksięgowe

Przeprowadzamy postępowania spadkowe i działowe oraz wieczystoksięgowe (rejestracja umów, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).

07

Zniesienie współwłasności

Dokonujemy zniesienia współwłasności – w tym majątkowej małżeńskiej.

08

Roszczenia za obniżenie wartości

Realizujemy dochodzenie roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, a także obronę przed opłatą adiacencką i rentą planistyczną.

09

Obsługa rynku obrotu nieruchomościami

Prowadzimy obsługę rynku obrotu nieruchomościami, która obejmuje również przygotowanie umów pośrednictwa (również na wyłączność), przedwstępnych i warunkowych.

i inne...

Najczęściej pomagamy w zakresie:

Warunki zabudowy, zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę

Doradzamy również w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia i opinie

Świadczymy efektywną pomoc prawną w uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii.

Oddziaływanie planu lub przedsięwzięcia

Udzielamy skutecznych porad w zakresie kwestii formalnych związanych z oceną oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na środowisko, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony konserwatorskiej.

Gospodarka nieruchomościami

Świadczymy pomoc we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami, takimi jak: podziały nieruchomości, wywłaszczenia, obrót nieruchomościami publicznymi.

Uwłaszczenia i komunalizacja

Prowadzimy sprawy związane z procesami uwłaszczeniowymi i komunalizacyjnymi.

Umowy

Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu, dzierżawy i użyczenia.

Negocjacje

Wspieramy w negocjacjach z przedsiębiorstwami przesyłowymi w przedmiocie zawarcia umów ustanowienia służebności przesyłu i wynagrodzenia z tego tytułu.

Zajęcia gruntu i bezumowne korzystanie

Wspieramy w postępowaniach sądowych w zakresie uzyskania odszkodowania za zajęcie gruntu przez instalacje przesyłowe i za bezumowne korzystanie.

Darmowa i szybka
ocena Twojego przypadku

Nieruchomości i prawo budowlane to nasza specjalizacja

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane