Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Ochrona dłużnika

RES COGITANS

Efektywna i dyskretna obsługa prawna osób zadłużonych

Pomoc prawna w zakresie ochrony dłużnika przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi

Pomoc prawna dedykowana osobom, które pragną poprawić swoją sytuację finansową, wydostając się z pętli zadłużenia.
Negocjujemy z wierzycielami, pomagając rozłożyć dług na realne do spłacenia raty lub doprowadzamy do całkowitego umorzenia długu. Zapewniamy rzetelną, efektywną i dyskretną obsługę prawną. Kancelaria pomocy dłużnikom – Res Cogitans.

Na ochronę dłużnika składa się zespół działań, które mają chronić go przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi zmierzającymi wyegzekwować należności. W tej sytuacji dążymy do możliwie maksymalnego obniżenia wysokości długu, rozłożenia go na dogodne dla Klienta raty bądź całkowitego umorzenia zobowiązania. Ponadto oferujemy możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania wierzycieli

Zakres prawnej pomocy dla zadłużonych oferowanej przez naszą kancelaria pomocy dłużnikom obejmuje następujące działania:

Pomoc w walce z firmami windykacyjnymi i komornikami

Przepisy obowiązującego prawa nie zabraniają dłużnikom ochrony własności. Jednak tylko doświadczenie wykwalifikowanego prawnika zapewnia zastosowanie odpowiedniego rodzaju ochrony majątku przed roszczeniami wierzycieli czy kancelarii komorniczych.

Nieliczni Klienci mają świadomość przysługującego im prawa instytucji przedawnienia, z czego odnoszą korzyści niektóre firmy windykacyjne. Nagminnie niskim kosztem nabywają one przedawnione roszczenia, przewidując, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Istnieją jednak przepisy prawne, które umożliwiają ochronę przed egzekucją w trakcie toczącego się już postępowania.

Powództwo przeciwegzekucyjne może zostać wytoczone przed sądem jako powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oraz o zwolnienie spod egzekucji. Dłużnik powinien wówczas zakwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności, lub podjąć kwestię przejścia długu na inną osobę. W drugim przypadku osoba trzecia wskazuje w pozwie zajęty przedmiot, domagając się zwolnienia od egzekucji.

Natomiast skarga na czynności komornika może zostać wniesiona przez dłużnika, wierzyciela czy osobę trzecią. Dotyczy ona naruszenia praw wyżej wymienionych podmiotów przez działanie lub zaniechanie działań komornika. Co istotne, komornik w toku postępowania musi pozostawić przedsiębiorcy środki finansowe umożliwiające mu utrzymanie się przez dwa tygodnie. Nie może także zalegającemu z zapłatami przedsiębiorcy odebrać niezbędnych do życia przedmiotów. Przedstawione powyżej sytuacje odnoszą się jedynie do przewidzianych przepisami prawa możliwości w przypadku rozpoczętej już przez komornika egzekucji. Istnieją jednak rozwiązania, które skutecznie chronią majątek przedsiębiorcy przed komornikiem, zanim ten rozpocznie jakiekolwiek działania.

Prosty przykład

Założenie spółki kapitałowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej to jedna z najpowszechniejszych metod zabezpieczających majątek przedsiębiorcy, na którą decyduje się wiele podmiotów.

Wydostań się z pętli zadłużenia i zacznij spokojne życie!

Pozwól sobie pomóc!

Negocjujemy z wierzycielami, pomagając rozłożyć dług na realne do spłacenia raty lub doprowadzamy do całkowitego umorzenia długu

Ochrona dłużnika - artykuły i porady

Klauzula wykonalności – jak ją uchylić?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego szczegółowo regulują kwestie dotyczące nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Warto wskazać, że nie każdy tytuł egzekucyjny wymaga nadania klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności jest wydanym przez sąd

Czytaj więcej »

POMOC DŁUŻNIKOM
pytania i odpowiedzi

Spis treści

Res Cogitans – skuteczna kancelaria pomocy dłużnikom

Zmagasz się z zadłużeniem? Kancelaria oddłużeniowa  Res Cogitans może Ci pomóc! Oddłużanie to proces minimalizacji lub całkowitej eliminacji Twoich zobowiązań finansowych poprzez działania prawne i faktyczne podejmowane przez wyspecjalizowaną firmę oddłużeniową – kancelarię pomocy dłużnikom. Jeśli przynajmniej połowa Twoich długów zostanie zredukowana, wówczas możemy uznać, że jest to skuteczna forma ochrony przed wierzycielami. Nie czekaj dłużej – skontaktuj się z kancelarią prawną zajmującą się oddłużaniem już dziś, aby odkryć, jak mogą pomóc Ci wyjść z tej trudnej sytuacji!

Dzwonią z windykacji?

Telefon od windykacji może brzmieć zastraszająco, ale jeśli podejdziesz do rozmowy ostrożnie i strategicznie, można uniknąć zbędnych kłopotów. Aby upewnić się, że ewentualna Twoja rozmowa nie wpłynie negatywnie na Twoją sytuację – warto poprosić o pomoc przed rozmową z przedstawicielem naszej Kancelarii pomocy dłużnikom Res Cogitans. Musisz być świadomy faktu, iż z windykacji dzwonią do Ciebie doświadczeni profesjonaliści – nawet drobne błędy w rozmowie mogą potencjalnie prowadzić do przyszłych sporów sądowych, nie podejmuj żadnego ryzyka!

Jeśli masz do czynienia z windykacją, kancelaria pomocy dłużnikom zajmująca się skuteczną ochroną dłużnika – służy Ci pomocą. Każdy krok na ścieżce przedsądowej przebiega według precyzyjnego schematu: wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu i złożenie pozwu. W celu uniknięcia jakichkolwiek błędów po drodze ważne jest, aby postępować zgodnie z naszą instrukcją – dokładnie tak, jak zostało to określone przez przydzielonego przez nas „prawnika od długów”. Z jego wskazówkami przejdziesz bez problemu przez ten początkowy etap!

Kancelaria pomocy dłużnikom Res Cogitans pomoże w sporze z komornikiem

Kiedy Twoje zadłużenie wymyka się spod kontroli, prawie zawsze zapuka do Ciebie komornik. Może dojść do zajęcia mienia i aktywów, takich jak konta bankowe, pensje, emerytury czy renty – a nawet takich jak samochód czy nieruchomość. Może to być niezwykle trudny i nerwowy okres dla każdego, kto ma problemy finansowe.

W kancelarii Res Cogitans od wielu lat świadczymy usługi w zakresie postępowań komorniczych – koniecznie sprawdź nasze opinie! Nasz zespół przed udzieleniem pomocy dokładnie oceni, czy istnieje potencjał działań antywindykacyjnych – aby zapewnić Ci najlepszy możliwy wynik! Czy jeśli komornik pojawia się znienacka, bez wcześniejszego powiadomienia, to czy można skorzystać z umorzenia długu? Odpowiedź zależy od tego, czy przed pierwszymi czynnościami, które podjął komornik, otrzymywałeś pisma dotyczące sprawy, nakaz zapłaty? Jeśli NIE – ciesz się! Z dużym prawdopodobieństwem czeka Cię wolność finansowa. Jest bardzo prawdopodobne, że możemy Ci pomóc. Co więc wnosimy do sprawy? Po pierwsze, zespół naszej kancelarii pomocy dłużnikom jest w stanie zakończyć działalność komorników i anulować nakazy sądowe, jednocześnie odzyskując wszystkie Twoje pieniądze zajęte przez organy egzekucyjne. Choć jest to osiągalne – będzie wymagało zaangażowania i wytrwałości ze względu na swoją złożoność. Ostrzegamy przed podejmowaniem prób w pojedynkę, ponieważ spłata zadłużenia na tym etapie wymaga wspólnych działań, takich jak wysyłanie listów do wierzycieli, sądów i służb komorniczych – co może być łatwo spartaczone, jeśli zostanie wykonane nieprawidłowo!

Wydostań się z pętli zadłużenia i zacznij spokojne życie!

Pozwól sobie pomóc!

Negocjujemy z wierzycielami, pomagając rozłożyć dług na realne do spłacenia raty lub doprowadzamy do całkowitego umorzenia długu

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane