Ochrona dłużnika

Pomoc prawna w zakresie ochrony dłużnika przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi

Efektywna i dyskretna obsługa prawna osób zadłużonych

Pomoc prawna dedykowana osobom, które pragną poprawić swoją sytuację finansową, wydostając się z pętli zadłużenia.
Negocjujemy z wierzycielami, pomagając rozłożyć dług na realne do spłacenia raty lub doprowadzamy do całkowitego umorzenia długu. Zapewniamy rzetelną, efektywną i dyskretną obsługę prawną.
Na ochronę dłużnika składa się zespół działań, które mają chronić go przed firmami windykacyjnymi, bankami oraz organami egzekucyjnymi zmierzającymi wyegzekwować należności. W tej sytuacji dążymy do możliwie maksymalnego obniżenia wysokości długu, rozłożenia go na dogodne dla Klienta raty bądź całkowitego umorzenia zobowiązania. Ponadto oferujemy możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania wierzycieli.t

Zakres naszej pomocy prawnej obejmuje następujące działania:

 • obronę dłużnika (pozwanego) w postępowaniu sądowym,
 • wstrzymywanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
 • negocjacje z bankami/wierzycielami/komornikami/windykatorami,
 • obniżanie wysokości rat kredytowych,
 • restrukturyzację kredytów,
 • zawieranie korzystnych dla dłużnika ugód i porozumień,
 • upadłość konsumencką,
 • sprzeciw wobec nakazu zapłaty,
 • replikę na skargą pauliańską,
 • związane z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • związane z wyjawieniem majątku,
 • ochronę prawną nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym,
 • usuwanie wpisu z rejestrów (KRD, BIK itd.).
Wydostań się z pętli zadłużenia i zacznij spokojne życie!

Pozwól sobie pomóc - zadzwoń!

Pomoc w walce z firmami windykacyjnymi i komornikami

Przepisy obowiązującego prawa nie zabraniają dłużnikom ochrony własności. Jednak tylko doświadczenie wykwalifikowanego prawnika zapewnia zastosowanie odpowiedniego rodzaju ochrony majątku przed roszczeniami wierzycieli czy kancelarii komorniczych.

Nieliczni Klienci mają świadomość przysługującego im prawa instytucji przedawnienia, z czego odnoszą korzyści niektóre firmy windykacyjne. Nagminnie niskim kosztem nabywają one przedawnione roszczenia, przewidując, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. Istnieją jednak przepisy prawne, które umożliwiają ochronę przed egzekucją w trakcie toczącego się już postępowania.

Powództwo przeciwegzekucyjne może zostać wytoczone przed sądem jako powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oraz o zwolnienie spod egzekucji. Dłużnik powinien wówczas zakwestionować zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności, lub podjąć kwestię przejścia długu na inną osobę. W drugim przypadku osoba trzecia wskazuje w pozwie zajęty przedmiot, domagając się zwolnienia od egzekucji.

Natomiast skarga na czynności komornika może zostać wniesiona przez dłużnika, wierzyciela czy osobę trzecią. Dotyczy ona naruszenia praw wyżej wymienionych podmiotów przez działanie lub zaniechanie działań komornika. Co istotne, komornik w toku postępowania musi pozostawić przedsiębiorcy środki finansowe umożliwiające mu utrzymanie się przez dwa tygodnie. Nie może także zalegającemu z zapłatami przedsiębiorcy odebrać niezbędnych do życia przedmiotów. Przedstawione powyżej sytuacje odnoszą się jedynie do przewidzianych przepisami prawa możliwości w przypadku rozpoczętej już przez komornika egzekucji. Istnieją jednak rozwiązania, które skutecznie chronią majątek przedsiębiorcy przed komornikiem, zanim ten rozpocznie jakiekolwiek działania.

Założenie spółki kapitałowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej to jedna z najpowszechniejszych metod zabezpieczających majątek przedsiębiorcy, na którą decyduje się wiele podmiotów.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane