Spadek

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Przez wiele lat dziedziczenie gospodarstwa rolnego było regulowane odrębnym zbiorem praw, który zawierał szereg ograniczeń  mających na celu zapewnienie, że ziemia nie będzie zbyt łatwo przekazywana cudzoziemcom. Przepisy regulujące dziedziczenie w gospodarstwie rolnym ulegały licznym modyfikacjom. Konieczne jest zatem ustalenie, jakie przepisy obowiązywały w chwili śmierci spadkodawcy, zwłaszcza jeśli zmarł on dawno temu. W związku z … Kontynuuj…

Zrzeczenie się a odrzucenie spadku – dwie różne kwestie

W tym krótkim artykule poruszymy temat różnic pomiędzy określeniem „zrzeczenie się spadku” a „odrzucenie spadku”, gdyż z naszego doświadczenia wynika, iż są one bardzo często mylone. Różnica między tymi pojęciami jest jednak kolosalna. Przede wszystkim, zrzeczenie się spadku musi nastąpić za życia spadkodawcy, gdyż wymaga ono fizycznego zawarcia umowy w formie aktu notarialnego między spadkobiercą … Kontynuuj…

Dział spadku po rodzicach

Wiele osób staje przed dylematem, jak przeprowadzić dział spadku po rodzicach. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”. Taki zapis oznacza, że do czasu zniesienia takiej współwłasności lub dokonania działu spadku spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy oraz praw wchodzących w skład spadku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu … Kontynuuj…

Podział spadku – Brak porozumienia między spadkobiercami

W wielu wypadkach spadkobiercy bez problemu dochodzą do porozumienia, nie mając problemu ze sposobem podziału spadku. Nie zawsze otrzymanie spadku oznacza jedynie benefity. Czasami korzyści majątkowe przyćmione są nieporozumieniami czy wręcz waśnią między spadkobiercami. Jeśli nie dojdzie między nimi do porozumienia, wówczas konieczny jest podział spadku. Ogólne zasady działu spadku określa prawo, jednak nie istnieje … Kontynuuj…

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Możliwe są trzy decyzje, jakie może podjąć spadkobierca odnośnie spadku: przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi czyli przyjęcie proste przyjęcie spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza odrzucenie spadku Proste przyjęcie spadku albo przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza można nastąpić przez złożenie oświadczenia przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, pod który … Kontynuuj…

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane