Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Możliwe są trzy decyzje, jakie może podjąć spadkobierca odnośnie spadku:

  1. przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi czyli przyjęcie proste
  2. przyjęcie spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  3. odrzucenie spadku

Proste przyjęcie spadku albo przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza można nastąpić przez złożenie oświadczenia przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, pod który osoba składając oświadczenie  podlega ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Oświadczenie z załącznikami jest przez nich niezwłocznie wysyłane do sądu spadku. W toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku takie oświadczenia mogą zostać złożone w sądzie.

Obowiązkowym elementem oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza są podstawowe dane, a oprócz nich wyszczególnienie wszystkich osób należących do grona spadkobierców ustawowych znanych osobie składającej oświadczenie. Osoba ta powinna również podać posiadane informacje o wszelkich istniejących testamentach osoby zmarłej, o ich treści i miejscu przechowywania, nawet jeśli składający oświadczenie uważa je za nieważne.

Przyjęcie spadku rodzi określone skutki prawne. Należy do nich połączenie posiadanego wcześniej majątku spadkobiercy z masą spadkową, a w efekcie także odpowiedzialność za ewentualne długi, jednak do różnej wysokości.

W pierwszej opcji, to jest w przypadku prostego przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem.

W drugiej opcji, czyli w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za te długi do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Postępowanie rozpoznawcze nie obejmuje badania czy długi spadkowe przekraczają stan czynny spadku w sytuacji przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. O fakcie przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, także w dalszej kolejności. W przypadku odrzucenia spadku spadkobiercę wyłącza się od dziedziczenia, tak jakby nie dożył chwili jego otwarcia, co wpływa na ustalenie kręgu osób powołanych do dziedziczenia.

Masz pytania?
Umów rozmowę

KATEGORIE

Kategorie

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane