Prawo samorządu terytorialnego

Wsparcie prawne gmin, starostw, jednostek budżetowych

Postępowanie oraz prawo administracyjne stanowią niezwykle wyspecjalizowaną gałąź prawa, co sprawia, że tylko nieliczne podmioty o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym są w stanie poruszać się w zakresie przepisów prawa administracyjnego w sposób swobodny.

Wieloletnia praktyka w tym zakresie pozwala Kancelarii Res Cogitans świadczyć usługi prawne dla gmin, starostw powiatowych, spółek miejskich, jednostek budżetowych i urzędów. Wiedza i doświadczenie w obszarach: prawa administracyjnego, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska pozwalają nam wspierać samorządy w tworzeniu i przestrzeganiu lokalnego prawa.

Prawnicy naszej kancelarii służą profesjonalną pomocą prawną następującym podmiotom:

01.

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

02.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

03.

Starostwa Powiatowe

04.

Gminy i Miasta

05.

Domy Kultury

06.

Zarządy Nieruchomości

Istotą skutecznej i odpowiedzialnej pracy dla samorządów jest zarówno znajomość przepisów samorządowych, jak i zrozumienie specyfiki prawnej związanej ze sferą publiczną, które to Kancelaria Res Cogitans wypracowała dzięki wieloletniej praktyce.

Od ponad 14 lat zapewniamy zakres usług prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do współpracy!

Zakres obsługi prawnej

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfiki danego urzędu. Obsługa prawna obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług:
 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach ochrony środowiska i odpadów,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów uchwał zarówno rad, jak i zarządów gmin, miast, powiatów,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
 • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • opiniowanie projektów umów oraz porozumień,
 • obsługa sesji organów uchwałodawczych,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach),
 • obsługa gminnych jednostek organizacyjnych: szkół, zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej.
Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane