Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Spadek, zachowek, testament, darowizna

Mamy świadomość, że sprawy spadkowe należą do jednych z najtrudniejszych. W obliczu śmierci bliskiej osoby niełatwo zadbać o swoje sprawy majątkowe, tym bardziej, jeżeli wymagają one podjęcia szeregu czynności, często skomplikowanych i niezrozumiałych.
W sprawach spadkowych warto skorzystać z pomocy Kancelarii Res Cogitans, której doświadczeni prawnicy poprowadzą Klienta przez zawiłości prawne, zajmując się wszelkimi niezbędnymi formalnościami.

Udzielając wsparcia w sprawach spadkowych, oferujemy porady prawne oraz zastępstwo procesowe w następujących obszarach:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • unieważnienie testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • darowizny za życia.

Prawo spadkowe normuje skutki w sferze prawa związane ze śmiercią osoby fizycznej. Śmierć bowiem nie wiąże się z wygaśnięciem praw przysługujących zmarłemu. Wchodzą one do spadku, rozumianego jako ogół praw i obowiązków przechodzących ze spadkodawcy na spadkobiercę lub kilku spadkobierców. Dziedziczenie natomiast to przejście na skutek śmierci praw do spadku na uprawnione osoby. Warto przy tym dodać, że dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu albo zgodnie z regułami ustawowymi.

Prowadzenie postępowań

W ramach zleconej sprawy prowadzimy postępowanie kompleksowo, wspólnie z Klientem ustalając strategię działania. Pragniemy, aby w tych trudnych chwilach Klient nie musiał koncentrować się na formalnościach, jak na przykład kontrolowanie terminów sądowych. Na każdym etapie pomocy prawnej dokładamy wszelkich starań, by zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie danego problemu, w tym celu:

 • pomagamy skompletować wszelkie potrzebne dokumenty,
 • zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed sądem;
 • udzielamy ustnych porad prawnych,
 • tłumaczymy istotne kwestie, między innymi te związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
 • na bieżąco informujemy o postępach w sprawie, dzięki czemu Klient, mając stały dostęp do dotyczących jego sprawy dokumentów, zachowuje pełną kontrolę nad procesem.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich szukających profesjonalnego i sprawdzonego wsparcia prawnego..
Zajmując się od lat prawem spadkowym, wielokrotnie prowadziliśmy sprawy o zachowek lub dział spadku. Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną, dzięki której będą mogli Państwo bezproblemowo przejść przez trudne postępowanie spadkowe.

Prawo spadkowe - artykuły i porady

Testament notarialny

Bez wątpienia ważne jest, zarówno z punktu widzenia spadkodawcy, jak i spadkobierców, aby testament pozostawiony przez zmarłego był prawidłowo sporządzony, to znaczy nie miał niedomówień ani luk, które pozostawiałyby możliwość jego obalenia. Testament notarialny, mimo istnienia w polskim prawie wielu innych rodzajów testamentów – ustnych, własnoręcznych czy szczególnych, na przykład wojskowych czy podróżnych, pozostaje dokumentem … Kontynuuj…

Testament allograficzny – urzędowy

Testament allograficzny, czyli urzędowy, sporządza się ustnie przed określonym urzędem i jak już wspomniano stanowi on jedną z form testamentu zwykłego. Testament allograficzny stanowi alternatywę dla testamentu notarialnego, ponieważ opłaty za niego są niższe, co jest niewątpliwą zaletą, a sporządzenie go w domu testatora nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Może zostać sporządzony w dowolnym … Kontynuuj…

Testament holograficzny – własnoręczny

Dowiedzmy się więcej o testamencie holograficznym. Jest on dokumentem przekazującym ostatnią wolę spadkodawcy, którą sporządza samodzielnie, bez świadków wymaganych przy innych formach testamentów. Przygotowanie testametu holograficznego nie wiąże się więc z poniesieniem jakichkolwiek kosztów i nie wymaga niczego poza czymś do pisania i kartką papieru. Oznacza to, że nikt nie musi wiedzieć o sporządzeniu testamentu. … Kontynuuj…

Rodzaje testamentów

Testament może sporządzić każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, aby móc rozporządzić własnym majątkiem po swojej śmierci. Sporządzenie testamentu nie jest obowiązkowe, ponieważ w przypadku gdy nie zostanie sprządzony testament następuje dziedziczenie wynikające z ustawy, to jest z przepisów Kodeksu cywilnego. Można wyróżnić dwa rodzaje testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testamenty zwykłe … Kontynuuj…

Zniesienie współwłasności

Co oznacza pojęcie współwłasności? Współwłasność jest przysługującym niepodzielnie konkretnym osobom prawem do tego samego obiektu, ruchomości lub przedmiotu. Zmiana takiego stanu rzeczy może nastąpić poprzez zniesienie współwłasności, które uregulowane jest w szczególności w Dziale IV Kodeksu cywilnego. Zniesienie współwłasności to w efekcie likwidacja stosunku współwłasności czyli sytuacji, kiedy własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. … Kontynuuj…

Rozliczenie nakładów przy zniesieniu współwłasności

Jak definiuje się nakłady na nieruchomość? W prawie cywilnym nakłady to inaczej wydatki poniesione na ruchomość (rzecz) lub na nieruchomość. Nakłady dzieli się ze względu na cel, na który zostały poniesione. Wyróżnia się nakłady konieczne, użyteczne i zbytkowne. Szczególnie dobrze można je zobrazować w przypadku nakładów poczynionych na nieruchomości. Nakłady konieczne mają na celu utrzymanie … Kontynuuj…

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Sądowe zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego regulowane jest przepisami artykułów 213-218 Kodeksu cywilnego. Wymienione w nich ograniczenia nie dotyczą umownego zniesienia własności, ponieważ przy umownym zniesieniu współwłasności podział gospodarstwa nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom. Ustanowione ograniczenia odnoszą się do współwłasności całej masy majątkowej jaką stanowi gospodarstwo rolne. Jego definicja podana jest w artykule 553 Kodeksu cywilnego, który … Kontynuuj…

Zbycie udziału w spadku

Spadkobierca, który ma prawo do określonego udziału w spadku może tym prawem rozporządzać zgodnie ze swoja wolą. Dotyczy to również udziału konkretnych przedmiotach będących częścią spadku. Oznacza to, że spadkobierca, już po przyjęciu spadku, może go zbyć w całości albo tylko w wybranej części. Udział w spadku można zbyć na rzecz innej osoby, należącej do … Kontynuuj…

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Przez wiele lat dziedziczenie gospodarstwa rolnego było regulowane odrębnym zbiorem praw, który zawierał szereg ograniczeń  mających na celu zapewnienie, że ziemia nie będzie zbyt łatwo przekazywana cudzoziemcom. Przepisy regulujące dziedziczenie w gospodarstwie rolnym ulegały licznym modyfikacjom. Konieczne jest zatem ustalenie, jakie przepisy obowiązywały w chwili śmierci spadkodawcy, zwłaszcza jeśli zmarł on dawno temu. W związku z … Kontynuuj…

Zrzeczenie się a odrzucenie spadku – dwie różne kwestie

W tym krótkim artykule poruszymy temat różnic pomiędzy określeniem „zrzeczenie się spadku” a „odrzucenie spadku”, gdyż z naszego doświadczenia wynika, iż są one bardzo często mylone. Różnica między tymi pojęciami jest jednak kolosalna. Przede wszystkim, zrzeczenie się spadku musi nastąpić za życia spadkodawcy, gdyż wymaga ono fizycznego zawarcia umowy w formie aktu notarialnego między spadkobiercą … Kontynuuj…

Dział spadku po rodzicach

Wiele osób staje przed dylematem, jak przeprowadzić dział spadku po rodzicach. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”. Taki zapis oznacza, że do czasu zniesienia takiej współwłasności lub dokonania działu spadku spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy oraz praw wchodzących w skład spadku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu … Kontynuuj…

Podział spadku – Brak porozumienia między spadkobiercami

W wielu wypadkach spadkobiercy bez problemu dochodzą do porozumienia, nie mając problemu ze sposobem podziału spadku. Nie zawsze otrzymanie spadku oznacza jedynie benefity. Czasami korzyści majątkowe przyćmione są nieporozumieniami czy wręcz waśnią między spadkobiercami. Jeśli nie dojdzie między nimi do porozumienia, wówczas konieczny jest podział spadku. Ogólne zasady działu spadku określa prawo, jednak nie istnieje … Kontynuuj…

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Możliwe są trzy decyzje, jakie może podjąć spadkobierca odnośnie spadku: przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi czyli przyjęcie proste przyjęcie spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza odrzucenie spadku Proste przyjęcie spadku albo przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza można nastąpić przez złożenie oświadczenia przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, pod który … Kontynuuj…

Pomożemy w tej trudnej chwili

Skorzystaj z pomocy skutecznych prawników o wysokim poziomie empatii.
Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane