Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Prawo spółek handlowych

Wsparcie prawne
spółek prawa handlowego

WIEDZA I DOŚIADCZENIE,
które prowadzi do bezstresowego, stabilnego rozwoju

Powierzając prowadzenie spraw danej spółki Kancelarii Res Cogitans, Klient zyskuje gwarancję, że wszelkie kwestie prawne działalności zostaną objęte rzetelną, profesjonalną i kompleksową opieką prawną.

Skutecznie bronimy Twoich praw

Kancelaria Res Cogitans doradza oraz prowadzi sprawy w kwestiach korporacyjnych spółek prawa handlowego. Towarzyszymy Klientowi podczas wszystkich etapów funkcjonowania danej działalności, począwszy od procedury rejestracyjnej poprzez przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników a skończywszy na przekształceniach spółek.

Wykazujemy się dogłębną znajomością specyfiki prawnej i podatkowej zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych, dlatego jesteśmy w stanie zaproponować optymalną formę prawną dla danej działalności gospodarczej oraz dokonać koniecznych czynności prawnych mających na celu jej przekształcenie.

Kompleksowa obsługa prawna spółek

Naszymi wieloletnimi klientami są przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wywodzące się z branż, takich jak: budowlana, energetyczna, chemiczna, rolnicza, spożywcza oraz transportowa.

Ze względu na szeroki i zróżnicowany zakres prawa handlowego i gospodarczego naszym Klientom oferujemy pomoc w następujących kwestiach:

Likwidacja i ogłoszenie upadłości

Zabezpieczamy interesy i odpowiedzialność właściciela

W przypadku, gdy nie istnieje możliwość dalszego prowadzenia działalności, a tym samym zachodzi konieczność likwidacji lub ogłoszenia upadłości podmiotu gospodarczego, służymy pomocą w podjęciu właściwej decyzji oraz pomagamy w takim przeprowadzeniu całego procesu związanego z zakończeniem działalności, aby był on jak najkorzystniejszy dla właściciela, a jednocześnie nie narażał na osobistą odpowiedzialność cywilną oraz karną osób zarządzających i odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w tym zakresie.

W interesie
właściciela

Relacje wspólników, udziałowców i zarządu

Zajmujemy się także sporządzeniem porozumienia wspólników, które uzupełnia ich prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w spółce. Reprezentujemy naszych Klientów również w sporach sądowych pomiędzy udziałowcami spółek prawa handlowego, zwłaszcza w zakresie rozliczeń finansowych pomiędzy nimi, oraz w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika za spółki. Służymy pomocą w kwestii właściwego tworzenia relacji spółek z członkami zarządów, konstruując i negocjując warunki pełnienia poszczególnych funkcji, również w oparciu o kontrakty menedżerskie.

Występujemy w imieniu naszych Klientów w sporach spółek lub wspólników z członkami zarządów nie tylko w sytuacjach, gdy planowanym rezultatem jest pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej lub karnej, ale i w przypadkach, gdy celem jest wyłącznie odwołanie lub zawieszenie członka zarządu.

Szukasz kancelarii, która stanie się
prawdziwym partnerem w biznesie?

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane