Rozwody, prawo rodzinne

Wsparcie prawne, zrozumienie, poufność

Prawo rodzinne i rozwody

Dzięki pomocy wyspecjalizowanego pełnomocnika Klient zyskuje większy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, właściwie pokierowany przez doświadczonego prawnika ma możliwość uniknięcia wielu błędów, które mogą w przyszłości negatywnie wpływać na losy postępowania..

Rozwód to instytucja prawna pozwalająca na rozwiązanie małżeństwa za życia małżonków. Polskie prawo co do zasady opiera się na zasadzie trwałości małżeństwa, postuluje także ochronę rodziny oraz ochronę dobra małoletnich dzieci. Jednak w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, który dotyczy rozpadu więzi uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, sąd może orzec rozwód.

Oferujemy kompleksową, rzetelną i sprawną obsługę prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego. Nie wystrzegamy się przy tym rozwodów trudnych i skomplikowanych; jeśli wymaga tego charakter sprawy i stanowisko procesowe drugiej strony, z pełnym zaangażowaniem i zdecydowaniem dążymy do osiągnięcia korzystnego i satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia.

Mając świadomość wyjątkowości spraw rozwodowych, Kancelaria Res Cogitans poza fachową pomocą prawną zapewnia Klientom dyskrecję, wsparcie i szacunek. Kompleksowo doradzamy w trudnych życiowo chwilach, zajmując się wszystkimi aspektami spraw rozwodowych.

Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe zapewniamy w sprawach:

• rozwód z orzekaniem o winie,
• rozwód bez orzekania o winie,
• rozwód połączony z podziałem majątku wspólnego,
• separacja,
• podział majątku.

W ramach zleconej sprawy:

Wnosimy pozwy

Wnosimy pozwy o rozwód (z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie),

Odpowiedzi na pozew

Składamy odpowiedzi na pozew w jak najszybszym czasie

Zastępstwo procesowe

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sądzie

Alimenty

Pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka już w trakcie sprawy sądowej – jeszcze przed wydaniem wyroku

Dołączamy do toczących się postępowań

Jeśli zachodzi taka potrzeba, wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego

Prowadzimy negocjacje przedsądowe

Prowadzimy negocjacje przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu

Mamy doświadczenie w następujących sprawach:

01.

Alimenty (w tym obniżenie, podwyższenie)

02.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

03.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

04.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

05.

Przysposobienie

06.

Ustalenie ojcostwa

07.

Ustalenie macierzyństwa

08.

Ustanowienie opieki

09.

Ubezwłasnowolnienie

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane