Kancelaria Wejherowo

ul. Wałowa 30A/3
84-200 Wejherowo

Kancelaria Gdynia

ul. Starowiejska 41/43
81-356 Gdynia

Kancelaria Gdańsk

ul. Do Studzienki 21/5
80-227 Gdańsk Wrzeszcz

Windykacja należności

Dlaczego warto zlecić nam WINDYKACJĘ NALEŻNOŚCI?

STOP! Zatrzymaj się na chwilę! Wiemy, że ofert firm windykacyjnych jest wiele i trudno Ci wybrać tą odpowiednią. Ze swojej strony gwarantujemy 100% zaangażowania i życzliwe, ludzkie podejście pełne zrozumienia. Jesteśmy Kancelarią Prawną, a nie korporacją z planami sprzedażowymi i sztabem handlowców. Podejmując współpracę możesz być spokojny o swoje pieniądze.
Warunki współpracy ustalamy indywidualnie, dopasowując je do Twoich potrzeb. Obsługujemy firmy i osoby fizyczne. Jesteśmy z Tobą na każdym etapie procesu windykacji należności.

Faktury od 1000zł

Szybka windykacja należności dla kwot zadłużenia już od 1000zł. Wysoka skuteczność także przy niskich kwotach.

Wynagrodzenie wyłącznie od efektów

Wynagrodzenie uzależnione wyłącznie od efektów – opłata prowizyjna “success fee” od odzyskanej kwoty. Brak ryzyka!

Wcześniejsze działania okazały się nieskuteczne?

Zajmujemy się wierzytelnościami nieskutecznie windykowanymi, przedawnionymi i umorzonymi.

Nie istnieją dla nas wierzytelności nieściągalne

Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach, bez względu na skalę trudności, termin.

Egzekwujemy należności uboczne

Odzyskamy odsetki, kary umowne, koszty zastępstwa procesowego i inne towarzyszące skutecznej windykacji.

Ugodowe, polubowne negocjacje

Proces windykacji poprzedzamy polubownymi negocjacjami, dzięki którym często możliwa jest dalsza współpraca między kontrahentami.

średni czas windykacji polubownej
0 dni
wygranych spraw
0 %
odzyskanych zobowiązań
0 mln
zaangażowania
0 %

Darmowa i szybka
ocena Twojego przypadku

Szanujemy Twój i swój czas. Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie „za efekt”, dlatego nie mamy żadnego interesu w tym, by składać obietnice bez pokrycia. Skontaktuj się z nami i opisz pokrótce swój problem. To nic nie kosztuje! Błyskawicznie dowiesz się na co możesz liczyć. Wstępna wycena jest szybka i w pełni darmowa. Nie będziemy nękać Cię późniejszymi telefonami, do niczego nie namawiamy.

WINDYKACJA
POLUBOWNA

Podejmujemy działania zmierzające do polubownego odzyskania należności, aby uniknąć ryzyka wszczęcia postępowania sądowego (potencjalnie kosztownego i długotrwałego). Proces windykacji rozpoczynamy od próby negocjacji i porozumienia z dłużnikiem, których celem jest dobrowolna spłata wierzytelności. Dzięki odpowiednim technikom i doświadczeniu, 72% spraw kończy się sukcesem w ciągu niecałych dwóch miesięcy.

Uświadomienie i negocjacja z dłużnikiem

Pierwszym etapem windykacji należności jest negocjacja z dłużnikiem, mająca na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty wierzytelności. Wykorzystując techniki perswazji uświadamiamy dłużnika o jego sytuacji, a przede wszystkim o konsekwencjach i problemach, które spłyną na niego, jeśli nie wykaże woli współpracy (w tym o dodatkowych, wysokich kosztach towarzyszących skierowaniem sprawy do windykacji sądowej).

01
02

Zawarcie ugody z dłużnikiem

Skuteczne negocjacje z dłużnikiem prowadzą przede wszystkim do uzyskania pisemnego potwierdzenia długu i ustalenia optymalnego harmonogramu jego spłaty. Zwieńczeniem tych działań jest zawarcie ugody z dłużnikiem.

03

Aktywny nadzór i spłata

Aktywnie i na bieżąco nadzorujemy wykonywanie przez dłużnika zapisów podpisanego porozumienia – ugody. Przypominamy o nadchodzących terminach spłaty (wynikających z harmonogramu). W ten sposób kontrolujemy wszystkie „raty” – aż do pełnego odzyskania Twoich pieniędzy.

Trudności, uniki i kombinacje dłużnika

Windykacji polubownej często towarzyszą liczne trudności. Najczęstsze to utrudniony kontakt z dłużnikiem (zbywanie) i niewywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań.

Intensywny kontakt telefoniczny

Przypominamy dłużnikowi o jego sytuacji i możliwych konsekwencjach nieodpowiedzialnych działań do jakich zalicza się niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Czynności terenowe

Gdy próby ponagleń telefonicznych zawodzą, wysyłamy windykatora terenowego wyspecjalizowanego w działaniach terenowych, który oprócz osobistego wezwania do zapłaty zgromadzi również informacje o jego stanie majątkowym i oceni bieżącą sytuację finansową.

Docieramy do osób decyzyjnych w firmie

Błyskawicznie docieramy do osoby decyzyjnej w firmie dłużnika, umiejętnie i konsekwentnie wpływamy na jego wolę spłaty należności, dbając przy tym o zachowanie dobrych relacji.

Dzięki windykacji polubownej, 72% spraw kończy się sukcesem w ciągu niecałych dwóch miesięcy. Windykacja polubowna pozwala obniżyć koszty i oddala ryzyko konieczności wszczęcia postępowania sądowego.

WINDYKACJA SĄDOWA, EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Nieskuteczna windykacja polubowna jest podstawą do podjęcia decyzji o przedsięwzięciu działań sądowych, a w efekcie – egzekucyjnego odzyskania należności.

Pozew i postępowanie

Prawnicy z Kancelarii Prawnej Res Cogitans skierują pozew do sądu i będą w nim aktywnie uczestniczyć aż do pozytywnego finału, uwieńczonego uzyskaniem tytułu egzekucyjnego oraz uprawomocnieniem wyroku.

UWAGA: Jeśli w procesie windykacji polubownej udało się uzyskać potwierdzenie długu to uzyskanie nakazu zapłaty jest przyspieszone i otrzymujemy je średnio w ciągu miesiąca od złożenia pozwu.

01
02

Tytuł wykonawczy

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy, który uzyskujemy dopiero po wystąpieniu z wnioskiem zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności.

03

Aktywny nadzór windykatora

Nasi windykatorzy biorący udział w czynnościach egzekucyjnych na bieżąco wskazują komornikowi składniki majątku, z których ma zostać zaspokojone roszczenie.

Najczęstsze trudności i ich rozwiązywanie

Dłużnik dokonuje czynności prawne

Zdarza się, że dłużnik dokonuje czynności prawne, które uniemożliwiają prowadzenie egzekucji. Zaskarżamy je – starając się je unieważnić.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Panuje przekonanie, że egzekucja długów w Spółkach z o.o. jest bezskuteczna. Nie dla nas! Niejednokrotnie pozywaliśmy członków zarządu o umyślne działanie z zamiarem popełnienia oszustwa. Staramy się także o pozyskanie klauzuli wykonalności przeciwko współmałżonkowi dłużnika

Oszustwa i wyłudzenia

Jeśli podczas windykacji stwierdzono, że dłużnik działał z ewidentnym zamiarem popełnienia oszustwa (wyłudzenia towaru lub usług) – składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury.

Egzekucja należności jest każdorazowo inna - życie pisze różne scenariusze, sami dłużnicy są różni. Niemniej zawsze mamy "asa w rękawie", dzięki któremu opracowywane i wykorzystywane strategie również każdorazowo są inne.

Jak najczęściej przebiega
PROCES i ile trwa?

Na podstawie statystyk z 2019 roku opracowaliśmy najpowszechniejszy scenariusz
Kontakt z Kancelarią

Cały proces rozpoczyna się od kontaktu z Kancelarią Prawna Res Cogitans. Możesz napisać do nas email, skorzystać z formularza kontaktowego - lub po prostu zadzwonić. Błyskawicznie dowiesz się na co możesz liczyć. Wstępna wycena jest szybka i w pełni darmowa. Jeśli się nie zdecydujesz - nie będziemy nękać Cię późniejszymi telefonami.

1
dzień
Spotkanie z Klientem

Do spotkania dochodzi średnio po dwóch dniach od pierwszego kontaktu i przekazania podstawowych informacji. Na tym spotkaniu przedstawiane są wszelkie szczegóły i dokumenty będące podstawą do odzyskania należności.

3
dzień
Powstaje wstępna strategia

Po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów, konsultacjach z naszymi prawnikami różnych specjalizacji - powstaje wstępna strategia. O wszystkim jesteś na bieżąco informowany!

7
dzień
Rozpoczęcie windykacji polubownej

Pierwsze negocjacje z dłużnikiem, uświadomienie mu jego sytuacji i konsekwencji braku współpracy z nami. Proces ten trwa średnio 2 tygodnie, gdyż najczęściej dłużnik w tym czasie zasięga we własnym zakresie porady prawnej, podczas której dowiaduje się, iż mamy rację.

8
dzień
Zawarcie ugody z dłużnikiem

Skuteczne negocjacje z dłużnikiem prowadzą przede wszystkim do uzyskania pisemnego potwierdzenia długu i ustalenia optymalnego harmonogramu jego spłaty. Zwieńczeniem tych działań jest zawarcie ugody z dłużnikiem.

23
dzień
Spłata należności

Dzięki odpowiednim technikom i doświadczeniu, 72% spraw kończy się sukcesem w ciągu niecałych dwóch miesięcy. Niemniej zdarzają się sprawy dużo szybsze jak i rozłożone w czasie (harmonogram spłat dostosowany do możliwości dłużnika).

57
dzień

Najczęstsze pytania

Dlaczego windykujecie także niskie kwoty?

Niskie kwoty są znacznie łatwiejsze i szybsze do odzyskania. Ponadto mamy wypracowaną strategię, dzięki której skuteczność wynosi 89.7% dla kwot do 5000zł.

Tak! Jesteśmy do takiego stopnia pewni swoich działań, że zawsze rozliczamy się dopiero po odzyskaniu wierzytelności. Całe ryzyko spoczywa wyłącznie na nas!

Kosztem dodatkowym w procesie windykacji sądowej, oprócz opłaty od pozwu może być: opinia biegłego, opłata kancelaryjna za odpis lub kserokopię z akt sądowych, koszt doręczeń komorniczych.

Jeśli w danym momencie egzekucja komornicza okaże się nieskuteczna (np. gdy dłużnik bardzo umiejętnie „ukrył majątek) – spróbujemy ponownie w niedalekiej przeszłości. Nie znamy przypadku, w którym dłużnik był w stanie ukrywać majątek przez wiele lat. Prędzej czy później będzie musiał oficjalnie coś zakupić „na siebie”. To nieuniknione.

Każdy przypadek jest inny. Listę wymaganych dokumentów otrzymasz od specjalisty prowadzącego Twoją sprawę po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami.

Co sądzą nasi
KLIENCI ?

Najlepszą reklamą są rekomendacje naszych dotychczasowych Klientów.

Zgłoś wypadek teraz! Odpowiemy w 24h

Szybka pomoc - zostaw dane