Błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Błędy medyczne czasem się zdarzają, ktoś jednak musi ponieść za nie odpowiedzialność dlatego, jeśli stałeś się ofiarom błędu medycznego, to my tobie pomożemy. Prawo jest w tym wypadku na tyle złożone, że poszkodowani spotykają się z wielkimi problemami, gdy tylko chcą na własną rękę postarać się o wypłatę rekompensaty finansowej z tytułu szkody. Zgłoszenie się do doświadczonych ekspertów, to najlepsze rozwiązanie i nieoceniona pomoc, ponieważ właśnie nasi eksperci już niejednokrotnie uzyskali wysokie odszkodowania za błędy medyczne.

Komu należy się pomoc?

Jeśli jesteś osobą, która ucierpiała wskutek popełnionego przez lekarza błędu medycznego, który wynika z niezgodnego z wiedzą medyczną postępowania, to masz szansę na uzyskanie takich świadczeń, jak odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Gdy dojdzie do postępowania i uszczerbek jako efekt nieprawidłowości w sztuce lekarskiej zostanie uznany, to prócz niezgodności postępowania lekarza z wiedzą medyczną bierze się również pod uwagę takie okoliczności jak m.in.: wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność, nieracjonalne postępowanie), ujemny skutek zaistniałych nieprawidłowości, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem, który doprowadził do obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, czy też zgonu pacjenta.

Jednymi z najczęstszych błędów medycznych są:

  • zakażenie WZW lub gronkowcem typu szpitalnego,
  • popełnienie błędu podczas operacji,
  • błędne postawienie diagnozy.

Podstawy ubiegania się o rekompensatę i zadośćuczynienie

Gdy podejmujemy się współpracy z klientem, stale pozostaje w gotowości do ubiegania się o wypłatę rekompensaty finansowe za nieprawidłowości mające miejsce na każdym etapie leczenia, oczywiście wszystko na drodze odpowiedniego postępowania. Etapy leczenia, które najczęściej stanowią podstawę roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanych, to:

  • nieprawidłowości w diagnozie,
  • zaniechanie w leczeniu,
  • zaniechanie w diagnozie,
  • niepoprawne leczenie.

Należy pamiętać, że podstawą umożliwiającą wniesienie jakiegokolwiek roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny, jest możliwość jego udowodnienia. Należy zaopatrzyć się w fachową opinię, w której będzie między innymi zawarty opis nieprawidłowej diagnozy, czy też opinia o źle wykonanej operacji. Jeśli osoba poszkodowania nie jest w stanie udowodnić nieprawidłowości, to niestety całe postępowanie będzie znaczne utrudnione i uzyskanie rekompensaty może okazać się nawet niemożliwe. Dlatego też bardzo ważne jest pozostawienie prowadzenia sprawy w ręce profesjonalistów.

W takich przypadkach bardzo ważna jest szybka reakcja. Dlatego też pomagamy naszym klientom w pełni profesjonalnie i sprawnie udokumentować szkodę i staramy się właściwie poprowadzić sprawę.
Jeśli zostaniesz naszym klientem, to pomożemy ci skompletować dokumentację, prowadzić postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania Zdarzeń medycznych, a następnie właściwie w twoim imieniu będziemy egzekwować odszkodowanie. Zaniedbania medyczne muszą być sprawiedliwie sądzone i właśnie w przypadku takich zaniedbać osobom poszkodowanym należy się odszkodowanie za błędy medyczne.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane