Szkody majątkowe i rzeczowe

Odszkodowanie za szkody majątkowe oraz rzeczowe

W życiu każdego człowieka może zaistnieć sytuacja, w której nie ze swojej winy poniesie szkodę rzeczową bądź majątkową. W takim przypadku dana osoba może ubiegać się o należne jej odszkodowanie – i to w wielu różnych przypadkach. Jakich? O tym poniżej.

Odszkodowanie za szkody majątkowe i rzeczowe

Tego rodzaju szkody pojawiają się jako następstwo zdarzeń, takich jak:

 • kradzież,
 • wypadek drogowy,
 • katastrofa budowlana,
 • pożar,
 • zalanie,
 • huragan,
 • naumyślne zniszczenie mienia przez drugą osobę.

Jak więc widać, w każdym z tych przypadków szkoda rzeczowa jest utratą albo zniszczeniem dóbr osobistych, do której dochodzi nie z winy osoby poszkodowanej. W związku z tym, osoba ta może uzyskać odszkodowanie (w ramach tejże szkody), kiedy doszło do utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia (np. pojazdu mechanicznego), np. na skutek zdarzeń losowych. My zaś możemy pomóc poszkodowanym, w uzyskaniu utraconych korzyści, co jest rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody. Mowa tutaj na przykład o utraceniu dochodu w sytuacji kiedy doszło do uszkodzenia pojazdu, na którym opiera się usługi prowadzonej działalności gospodarczej. Innym przykładem będzie zaś pozbawienie właściciela firmy możliwości zarobkowania po zniszczeniu jego lokalu albo części majątku.

Jakie usługi obejmuje pomoc osobie poszkodowanej?

Likwidacja szkód majątkowych i rzeczowych obejmuje najczęściej:

 • szeroko rozumiane doradztwo oraz profesjonalną obsługę prawną,
 • ustalenie rzeczywistej wielkości zaistniałej szkody,
 • usługi dotyczące gromadzenia dokumentacji, która jest niezbędna do likwidacji szkody,
 • ustalenie przez ekspertów, czy decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego była zasadna (zajmują się tym eksperci),
 • pomoc w uzyskaniu zwrotu kosztów, które są rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody; są to opłaty za: holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem zastępczego pojazdu, ale też za sporządzenie niezależnej opinii eksperckiej.

Oczywiście bardzo ważną kwestią jest również wysokość odszkodowania, to znaczy wartość rekompensaty za poniesione szkody majątkowe. Zazwyczaj wartość ta ustalana jest przy pomocy „metody różnicowej”. Mówiąc najprościej, porównuje się wtedy dwa stany dóbr:

 1. Tych, które by zaistniały, kiedy nie nastąpiłaby określona szkoda.
 2. Tych, które zaistniały w wyniku określonego, negatywnego zdarzenia, np. kradzieży albo wypadku (w pracy, w gospodarstwie rolnym albo na drodze).
  Wysokość należnego odszkodowania to różnica pomiędzy tymi dwoma stanami. Warto też wiedzieć, że naprawienie szkody rzeczowej nastąpić może poprzez:
 • przywrócenie jej do stanu pierwotnego (to znaczy takiego jak przed wypadkiem czy zdarzeniem losowym),
 • zapłatę określonej sumy pieniężnej (za skutki pożaru/zalania albo za uszkodzenie samochodu).

Odszkodowania za szkody na pojeździe

Obecnie bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwoty odszkodowań związane z likwidacją szkód w pojazdach. Należy więc robić wszystko, by do takiego stanu rzeczy nie doprowadzać. Usługi oferowane poszkodowanemu obejmują wtedy:

 • sprawdzenie czy kwota proponowana przez ubezpieczyciela jest adekwatna do wartości pojazdu,
 • uzyskanie pełnej kwoty należnego odszkodowania (w tym pieniędzy niezbędnych do przywrócenia samochodowi stanu sprzed zdarzenia),
 • ustalenie kto lub co ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody,
 • pomoc w rozliczeniu zaistniałej szkody z polisy AC albo likwidację szkody w formie odszkodowania z OC sprawcy,
 • umożliwienie eliminacji problemów dotyczących ustalania odpowiedzialności ubezpieczyciela za zastniałe szkody.
Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane